Biovela Utenos mėsa

Malta mėsa

  • Atšaldyta
  • iki 500 g
  • Apsauginės dujos
  • Atšaldyta
  • Sušaldyta
  • Nepakuota, Apsauginės dujos, Vakuumas
  • Atšaldyta
  • Sušaldyta
  • Nepkauota, Apsauginės dujos, Vakuumas