Biovela Utenos mėsa

Kiaulių uodegos

  • Atšaldyta
  • Sušaldyta
  • iki 150 g
  • Standarto Nr.: 7510
  • Nepakuota, Vakuumas