Biovela Utenos mėsa

Jautienos užpakalinis ketvirtis su 3 šonkauliais

  • Atšaldyta
  • Sušaldyta
  • iki 120 kg
  • Standarto Nr.: 1010
  • Nepakuota