Biovela Utenos mėsa

Jautienos užpakalinis ketvirtis su 8 šonkauliais

  • Atšaldyta
  • Sušaldyta
  • iki 150 kg
  • Standarto Nr.: 1015
  • Nepakuota