Biovela Utenos mėsa

Jautienos priekinis ketvirtis su 10 šonkaulių

  • Atšaldyta
  • Sušaldyta
  • iki 130 kg
  • Standarto Nr.: 1060
  • Nepakuota