Biovela Utenos mėsa

Jautienos priekinis ketvirtis be nugarinės su šono dalimi

  • Atšaldyta
  • Sušaldyta
  • iki 140 kg
  • Standarto Nr.: 1058
  • Nepakuota