Biovela Utenos mėsa

Jautienos priekinis ketvirtis su 5 šonkauliais

  • Atšaldyta
  • Sušaldyta
  • iki 100 kg
  • Standarto Nr.: 1065
  • Nepakuota