Biovela Utenos mėsa
  • Atšaldyta
  • Sušaldyta
  • Nepakuota, Apsaugines dujos, Vakuumas
  • Atšaldyta
  • Sušaldyta
  • Nepakuota, Apsauginės dujos, Vakuumas
  • Atšaldyta
  • Sušaldyta
  • iki 700 g
  • Apsauginės dujos